Студентський портал

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Спорт

Щербина Володимир Володимирович
Керівник спортклубу
vscherbyna@ukr.net

Також в структурі Центру працює спортивний клуб , який здійснює загальне керівництво і контроль за спортивно-масовою та фізкультурно-оздоровчою роботою в Університеті.

Діяльність Клубу покликана сприяти фізичному розвитку особистості, направлена на створення належних умов для фізичного розвитку студентської молоді, розвиток спортивних здібностей, стимулювання до здорового способу життя. Спортивний клуб координує діяльність структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, спортивних секцій Університету з питань організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Спортивний клуб здійснює свою роботу в безпосередньому контакті з ректоратом, деканами факультетів/директором інституту, Центром культури і дозвілля «Гаудеамус». Керівництво діяльністю Спортивного клубу здійснює Володимир Володимирович Щербина.

Основною метою діяльності Спортивного клубу є розвиток, пропаганда та популяризація фізкультури, спорту та здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом, створення відповідних умов та можливостей для занять різноманітними формами оздоровлення, фізичною культурою і видами спорту усіх учасників освітнього процесу, організація змістовної спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

Основними завданнями Спортивного клубу є:

– залучення студентів та співробітників університету до систематичних занять фізичною культурою, спортом і туризмом;

– запровадження інноваційних підходів, форм та методів організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в Університеті;

–        організація і проведення масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів;

–        формування у студентської молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту;

–        створення спортивних аматорських об’єднань, клубів, секцій і команд з видів спорту;

–        розроблення цілісної системи пошуку та розвитку спортивно обдарованої студентської молоді;

–        створення сприятливих умов та можливостей для задоволення різноманітних інтересів студентства і колективу університету в галузі фізичної культури і спорту.

У своїй роботі Клуб керується положенням про спортивний клуб .- ЗАВАНТАЖИТИ [fac_icon icon=”file-pdf-o”] 

ПЛАН РОБОТИ [fac_icon icon=”file-word-o”]

Розклад занять спортивних секцій[fac_icon icon=”file-word-o”]