Студентський портал

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Культура та дозвілля

 

У соціально-культурній структурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини функціонує Центр культури і дозвілля «Гаудеамус» (далі Центр).

Через Центр здійснюється загальне керівництво і контроль за культурно-мистецькою та виховною роботою зі студентами в університеті, створюється позитивний імідж університету шляхом інформування громадськості міста та регіону про досягнення співробітників і студентів закладу вищої освіти у науковій, освітній та культурній сферах.

Діяльність Центру покликана сприяти гармонійному розвитку особистості, формуванню у студентської молоді сучасного світогляду, задоволенню їхніх культурних запитів та духовних потреб, розвитку творчих здібностей і навичок самореалізації, стимулюванню молоді до здорового способу життя та формування позитивної громадської думки про університет.

Центр координує діяльність інших структурних підрозділів: органів студентського самоврядування, творчих колективів Університету, співпрацює із засобами масової інформації та з громадськими організаціями з питань молодіжної політики, культури тощо для створення позитивного іміджу Університету.

Метою діяльності Центру є створення умов для формування і задоволення культурних запитів, духовних потреб, розвитку ініціативи та реалізації творчого потенціалу студентів і працівників університету у сфері дозвілля, здійснення рекламно-інформаційної діяльності та презентації закладу вищої освіти в засобах масової інформації, на міжнародних та всеукраїнських виставках.

Центр надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам, органам студентського самоврядування щодо організації виховної роботи Університету, громадським організаціям у проведенні культурно-масових заходів.

У Центрі працює тринадцять творчих колективів, яким присвоєно почесне звання «народний»:

 

Контакти керівники творчих колективів [fac_icon icon=”file-word-o”]

Творчі колективи та мистецькі студії є основою проведення творчих проектів університету.

На факультетах/інституті діють різні гуртки, клуби за інтересами, студії дозвілля, прес-центри власних видань, інші малі форми і жанри (солісти, дуети, декламатори) тощо.

Дозвілля студентської молоді УДПУ [fac_icon icon=”file-word-o”]

 

У структурі Центру діє прес-центр, який здійснює інформаційний супровід життєдіяльності університету на офіційному веб-сайті та у ЗМІ.

Психологічну підтримку, діагностичні дослідження соціально-психологічної та професійної адаптації студентів, молодих спеціалістів та професорсько-викладацького колективу здійснює практичний психолог Центру. На основі вивчення індивідуальних та психодіагностичних особливостей складає рекомендації і пропозиції щодо впровадження результатів у діяльність навчального закладу та надає, в разі потреби, психологічний супровід.

 

Також в структурі Центру працює спортивний клуб (далі – Клуб), який здійснює загальне керівництво і контроль за спортивно-масовою та фізкультурно-оздоровчою роботою в Університеті.

Діяльність Клубу покликана сприяти фізичному розвитку особистості, направлена на створення належних умов для фізичного розвитку студентської молоді, розвиток спортивних здібностей, стимулювання до здорового способу життя. Спортивний клуб координує діяльність структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, спортивних секцій Університету з питань організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Спортивний клуб здійснює свою роботу в безпосередньому контакті з ректоратом, деканами факультетів/директором інституту, Центром культури і дозвілля «Гаудеамус». Керівництво діяльністю Спортивного клубу здійснює Володимир Володимирович Щербина.

Основною метою діяльності Спортивного клубу є розвиток, пропаганда та популяризація фізкультури, спорту та здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом, створення відповідних умов та можливостей для занять різноманітними формами оздоровлення, фізичною культурою і видами спорту усіх учасників освітнього процесу, організація змістовної спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

Основними завданнями Спортивного клубу є:

– залучення студентів та співробітників університету до систематичних занять фізичною культурою, спортом і туризмом;

– запровадження інноваційних підходів, форм та методів організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в Університеті;

–        організація і проведення масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів;

–        формування у студентської молоді потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту;

–        створення спортивних аматорських об’єднань, клубів, секцій і команд з видів спорту;

–        розроблення цілісної системи пошуку та розвитку спортивно обдарованої студентської молоді;

–        створення сприятливих умов та можливостей для задоволення різноманітних інтересів студентства і колективу університету в галузі фізичної культури і спорту.

У своїй роботі Клуб керується положенням про спортивний клуб .- ЗАВАНТАЖИТИ [fac_icon icon=”file-pdf-o”] 

ПЛАН РОБОТИ [fac_icon icon=”file-word-o”]

Розклад занять спортивних секцій[fac_icon icon=”file-word-o”]