Студентський портал

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Практичний психолог

Бобриньова Світлана Дмитрівна

Телефон: 096-373-22-68

Напрями діяльності:

 • діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку:
 • соціально-психологічної адаптації;
 • здобувачів вищої освіти (відповідно до запиту особи та/або адміністрації);
 • анкетування студентів та викладачів;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі:
 • порушень у психічному та особистісному розвитку;
 • стресових та депресивних станів, суїцидальної поведінки;
 • девіантної поведінки молоді;
 • корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів вищої освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки:
 • тренінги (за запитом);
 • індивідуальне корекційно-відновлювальне заняття (відповідно до запиту);
 • навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості:
 • створення психологічного гуртка та робота в ньому;
 • консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу:
 • індивідуальні та групові консультації студентів, батьків, викладачів, кураторів (за запитом та потребою);
 • зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління:
 • співпраця з адміністрацією університету;
 • зустрічі з батьками студентів (за запитом);
 • участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах (за потребою);
 • просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу:
 • створення психологічно-просвітницьких буклетів;
 • проведення лекцій (за потребою і запитом).

Положення Практичного психолога УДПУ

Проєкт Psychoice

Щоденник першокурсника із креативного мислення та саморефлексії

Журнал «STUDWAY STULE»

Як ефективно впоратися із стресовою ситуацією

Психологічна програма самовідновлення REСТРЕС

Матеріали Психологічного практикуму

Тренінгова програма «@WarLifeSkills»