КОРЕКЦІЯ СФЕРИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ

Сучасна система освіти у ЗВО має на меті підготувати покоління молоді, здатне твердо стояти на ногах в бурхливому потоці XXI століття, що є можливим лише зі сформованим внутрішнім стрижнем та цілісним світоглядом. Саме цінності особистості є фундаментом, на якому будується все подальше життя.

Практичний психолог Центру культури та дозвілля «Гаудеамус» УДПУ імені Павла Тичини Світлана Бобриньова пропонує здобувачам освіти пройти тренінговий курс «Корекція сфери ціннісних орієнтацій студентів». Учасники тренінгів матимуть змогу замислитися над власними життєвими цінностями, прослідкувати зв’язок між цінностями людини і рішеннями, які вона приймає, дослідити етичні дилеми та проблеми морального вибору.

Курс розподілено за специфічним критерієм, який дозволяє усвідомити себе як частину великого цілого, як творця власного життя, як відкриту систему у стосунках з іншими людьми і т. д.

Відвідати заняття можна перейшовши за посиланням.

Друкувати